wtorek, 11 lipca 2017

"Bajka uczy i wychowuje - Pohádka učí a vychovává"

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Adama Mickiewicza w Zelowie
 w okresie od lipca do grudnia 2017 r.  realizować będzie projekt 
pt. "Bajka uczy i wychowuje - Pohádka učí a vychovává" 
współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Partnerstwo dla książki”.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:
-  Warsztaty interaktywne połączone z przedstawieniem teatralnym.
-  Spotkania czytelnicze w wersji dwujęzycznej w języku polskim i czeskim.
-  Konkursy plastyczne.

Partner  projektu:
Stowarzyszenie Czechów w Polsce z siedzibą w Zelowie

Całkowity koszt projektu: 6 710 zł. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego