wtorek, 25 lipca 2017

Z przyjemnością informujemy czytelników, że Biblioteka w Zelowie
w ramach projektu „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” finansowanego przez
 FUNDACJĘ BANKU PEKAO S.A. im. dr. MARIANA KANTONA
otrzymała środki w wysokości 1 000 zł.
 na zakup nowości wydawniczych.


wtorek, 11 lipca 2017

"Bajka uczy i wychowuje - Pohádka učí a vychovává"

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Adama Mickiewicza w Zelowie
 w okresie od lipca do grudnia 2017 r.  realizować będzie projekt 
pt. "Bajka uczy i wychowuje - Pohádka učí a vychovává" 
współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Partnerstwo dla książki”.