O Bibliotece

Pierwsze lata działalności Biblioteki
Historia Biblioteki w Zelowie rozpoczyna się 20 listopada 1947r., kiedy to Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Zelowie powołano Komitet Biblioteczny w celu utworzenia Biblioteki. W pierwszej połowie lutego 1948 r. powstaje Biblioteka, która do swojej dyspozycji otrzymała jedno pomieszczenie w budynku Prezydium Rady Narodowej w Zelowie przy pl. Dąbrowskiego 7. Pierszym bibliotekarzem został pracownik Prezydium Rady Narodowej Tadeusz Chruścielski. Zgromadzony księgozbiór liczył 250 wol. i pochodził z zakupu własnego oraz książek odzyskanych po byłej bibliotece Towarzystwa Miłośników Sztuki. W 1952 r. obowiązki pierwszego kierownika biblioteki powierzono pani Józefie Grodkiewicz.

Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte
To czas, kiedy Biblioteka rozwija swoją działalność,  powiększa swoje zbiory biblioteczne, przybywa czytelników, powstają  punkty biblioteczne, organizowane są liczne imprezy i formy pracy promujące ksiązkę i czytelnictwo wśród lokalnej społeczności. Staje się niewątpliwie wiodącą placówką kultury w mieście. Duży wkład w te działania wniosła pani Józefa Grodkiewicz, która swoją pracą i ogromnym zaangażowaniem przyczyniła się do rozwoju ówczesnej Biblioteki.
Pod koniec lat sześćdziesiątych nastąpiła radykalna zmiana warunków lokalowych Biblioteki. Decyzją ówczesnych wladz powiększono bazę lokalową Biblioteki o 2 pomieszczenia, w wyniku czego wygospodarowano czytelnię wraz z wypożyczalnią oraz magazyn zbiorów.

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte
W 1974r. na emeryturę przeszła pani Józefa Grodkiewicz. Funkcję kierownika, a następnie dyrektora Biblioteki powierzono pani Barbarze Berlińskiej, która sprawuje ją do dnia dzisiejszego. W tym okresie zwiększono zespół pracowników, co zdecydowanie  ułatwiło pracę Biblioteki.
W latach siedemdziesiątych połączono wszystkie biblioteki działające na terenie miasta i gminy Zelów tworząc sieć bibliotek, w skład których wchodziły: Biblioteka w Zelowie, 5 placówek wiejskich tworzących filie biblioteczne w Kociszewie, Pożdżenicach, Sromutce, Walewicach i Wygiełzowie oraz punkty biblioteczne. Wówczas Biblioteka w Zelowie otrzymuje nazwę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zelowie. W 1977r. księgozbiór bibliotek wynosił 39 141 wol. Z upływem lat sieć biblioteczna uległa zmniejszeniu. Zlikwidowano punkty biblioteczne, które przestały spełniać swoją rolę w środowisku, zlikwidowano również Filię Biblioteczną w Pożdżenicach, a w latach dziewięćdziesiątych Filie Biblioteczne w Sromutce i Walewicach.

Ważną datą w historii biblioteki  był rok 1984. Podjęto decyzję o utworzeniu Oddziału dla Dzieci z księgozbiorem liczącym ponad 5 000 wol. Przeniesiono Bibliotekę do znacznie większego lokalu przy pl. Dąbrowskiego 9, który został  wyremontowany i zmodernizowany, zapewniając czytelnikom i użytkownikom lepsze warunki, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Wydzielono 2 pomieszczenia dla Oddziału dla Dzieci, magazyny z księgozbiorem, czytelnię z czasopismami oraz wypożyczalnię. Uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki odbyło się w październiku 1984 r. W ceremoni uczestniczyły ówczesne władze samorządowe, wojewódzkie i powiatowe. Posiadając odpowiednie warunki lokalowe Biblioteka staje się miejscem spotkań lokalnej społeczności. Organizuje wiele imprez upowszechniających kulturę oraz akcje promujące książki i czytelnictwo m in : spotkania ze znanymi pisarzami, prelekcje, odczyty na które zapraszane są znane osoby z życia publicznego , konkursy, lekcje biblioteczne, wyszukuje  lokalnych twórców i artystów organizując im pierwsze w mieście wystawy, prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z lokalnymi instytucjami szkołami, przedszkolami i organizacjami społecznymi.

Lata dziewięćdziesiąte i teraźniejszość
W działalności Biblioteki zachodzą zmiany, które mają wpływ na wytyczenia nowych celów i zadań dostosowując je do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa. Biblioteka otwiera się na komputeryzację i nowe technologie, udoskonalające obsługę czytelnika i pracę bibliotekarzy. Wyposażona zostaje w nowoczesny sprzęt komputerowy. W 1997 r. uruchomiona zostaje Czytelnia Internetowa w ramach Programu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji „Ikonka” z 3 stanowiskami komputerowymi, która umożliwia mieszkańcom korzystanie z bezpłatnego dostępu do Internetu. Wdrożony zostaje komputerowy program biblioteczny SOWA, a następnie MAK+. Od 2017r. dołączają filie biblioteczne, tworząc komputerową sieć bibliotek. Obecnie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Adama Mickiewicza jest samorządową instytucją kultury. Funkcjonuje z Oddziałem dla Dzieci i 2 filiami bibliotecznymi w Kociszewie i Wygiełzowie. Wraz z nadaniem nowego statutu otrzymała imię Adama Mickiewicza. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa; a także upowszechnianiu wiedzy i kultury. W ciągu 70 lat swojej działalności zgromadziła 43 441 wol. Z jej usług korzysta w ciągu roku ok. 2300 czytelników, którzy wypożyczają ok. 43000 wol. Biblioteka oprócz zadań statutowych kontynuuje zapoczątkowaną w latach sześćdziesiątych bogatą tradycję w zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa wychodząc z ofertą kulturalną dla dzieci, dorosłych i osób starszych.