Historia Biblioteki


• 1932 r. – Z inicjatywy Miłośników Sztuki powstaje biblioteka, której księgozbiór liczył 3 tys.       woluminów
• 1939-1945 r. – czasy II wojny, biblioteka zamknięta, księgozbiór ukryty w prywatnym domu
• 1947 r. – 6 października Gminna Rada Narodowa w Zelowie powołuje Gminny Komitet Biblioteczny, który tworzy Bibliotekę Publiczną im. Adama Mickiewicza w Zelowie
• 1951 r. – Powstają pierwsze punkty biblioteczne Biblioteki w Zelowie
• 1957 r. – Zelów uzyskuje prawa miejskie, a biblioteka otrzymuję nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej
• 1976 r. – Miasto i Gmina Zelów połączone zostają w jedna jednostkę administracyjną, a biblioteka przekształcona zostaje w Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Zelów, do której przyłączono filie biblioteczne
• 1984 r. – powstaje Oddział dla Dzieci BP Miasta i Gminy w Zelowie
• 1997 r. – jubileusz 50-lecia powstania Biblioteki Publicznej
• 2004 r. – powstaje czytelnia internetowa w bibliotece
• 2006 r. – komputerowa obsługa czytelnika w Oddziale dla Dorosłych
• 2008 r. – przywrócenie imienia Adama Mickiewicza Bibliotece
• 2010 r. – komputeryzacja Oddziału dla Dzieci