Usługi


CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ

1. Odbitki kserograficzne:

- jednostronnie
format A4 - 0,30 zł
format A3 - 0,50 zł

- dwustronnie
format A4 - 0,60 zł
format A3 - 1,00 zł

2. Wydruki komputerowe:

- jednostronny wydruk tekstu czarnego formatu A4 - 0,50 zł
- dwustronny wydruk tekstu czarnego formatu A4 - 1,00 zł

- jednostronny wydruk tekstu kolorowego formatu A4 - 1,00 zł
- dwustronny wydruk tekstu kolorowego formatu A4 - 2,00 zł

3. Skanowanie wybranych materiałów bibliotecznych - 0,50 zł

4. Internet:
 - trzy stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu